Privacy en zo

Ik heb in deze privacy verklaring weergegeven hoe ik met jouw gegevens omga.

Vastleggen van persoonsgegevens

  • Ik leg jouw persoonsgegevens vast in mijn CRM-systeem, zodat ik je je werkboeken, schetsboeken en andere bestellingen kan toesturen, e-mails kan sturen en kan bellen indien nodig. Dit CRM-systeem is beveiligd met een tweetraps verificatiesysteem. Alleen mijn boekhouder heeft hier toegang toe en hij kan jouw gegevens niet exporteren of anderszins gebruiken.
  • Ik maak gebruik van Mailchimp voor de Creative Juice en andere mails van Coach Atelier Nieuwe Horizon. Als jij op deze mailinglist staat, heb je je hiervoor zelf aangemeld of je stond al op mijn mailinglijst en je hebt toestemming gegeven voor het opslaan van jouw persoonsgegevens en het ontvangen van deze e-mails.
  • Ik leg de NAW-gegevens , telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer vast van mijn coachees/deelnemers en crediteuren ten behoeve van mijn financiële administratie.
  • Mijn website legt cookies vast en deze verschijnen in mijn CRM. Dit is anoniem zolang je geen formulier invult op mijn website.
  • Mijn aantekeningen die ik maak tijdens jouw persoonlijke coaching bewaar ik zolang je bij mij in een traject zit. Daarna zal ik het vernietigen.
  • Ik verklaar nadrukkelijk dat ik geen gegevens vastleg die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van mijn werk.

Privacyrechten

Onder de AVG zijn een aantal rechten beschreven, waarbij het ‘recht op vergeten’ en het ‘recht op dataportabiliteit’ nieuwe rechten zijn. Indien iemand op basis van de rechten die binnen AVG van toepassing zijn, hiervan gebruik wil maken dan is het handig om dat te doen via info@sandrabarth.nl.

Bescherming van jouw gegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, mail naar info@sandrabarth.nl.

Amersfoort, 2020

Meer inspiratie voor een gelukkig en zinvol leven?

Volg mij op social media:
coaching zelfvertrouwen, energie en flow
werk in opdracht zelfvertrouwen energie en flow
shop zelfvertrouwen, energie en flow
nhtv video blog vlog zelfvertrouwen energie en flow
online open atelier zelfvertrouwen, energie en flow
Nieuwe Horizon Programma zelfvertrouwen energie en flow