In deze video vertel ik over nee zeggen zonder schuldgevoel. Zeg jij wel eens (of heel vaak) ja tegen verzoeken en heb...